หน้าหลัก | สภาพอากาศ | ปภ. ชี้ภัยแล้งรุนแรง 16 จังหวัด- น้ำในเขื่อนเหลือแค่ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์

ปภ. ชี้ภัยแล้งรุนแรง 16 จังหวัด- น้ำในเขื่อนเหลือแค่ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ปภ. ชี้ภัยแล้งรุนแรง 16 จังหวัด- น้ำในเขื่อนเหลือแค่ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์

วันที่ 9 มี.ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันว่า จังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง) มีจำนวน 37 จังหวัด 378 อำเภอ 2,636 ตำบล 26,107 หมู่บ้าน โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งระดับรุนแรงมี 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุโขทัย แพร่ จันทบุรี ตาก เชียงราย หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน และ อำนาจเจริญ

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่าง  ทั้งหมด 41,639 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น ร้อยละ 59 ของความจุอ่างทั้งหมด น้อยกว่าปี 2555 จำนวน 6,886 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างทั้งหมดวันนี้ 25.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายวันนี้ 103.46 ล้านลูกบาศก์เมตร

Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0