หน้าหลัก | สภาพอากาศ | เตือนทั่วทุกภาครับมือภัยพิบัติอากาศแปรปรวน หลายรูปแบบ

เตือนทั่วทุกภาครับมือภัยพิบัติอากาศแปรปรวน หลายรูปแบบ

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
เตือนทั่วทุกภาครับมือภัยพิบัติอากาศแปรปรวน หลายรูปแบบ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม  ว่า ระยะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบ โดยในพื้นที่ภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอากาศเย็น รวมถึงบางพื้นที่ยังประสบปัญหาไฟป่า และได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน    ขณะที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบภัยแล้งรุนแรงหลายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัย พิบัติในเชิงรุก ตามหลัก 2P 2R นโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับสากล เน้นมาตรการเชิงป้องกันทุกรูปแบบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำจุดเสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย  รวมถึงเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพความ เสี่ยง และลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่  โดยเน้นการสนธิกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและควบคุมสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0