หน้าหลัก | ไอที | ทีโอทีโล่งใส่เกียร์เดินหน้ามือถือ 3 จีเต็มสูบ

ทีโอทีโล่งใส่เกียร์เดินหน้ามือถือ 3 จีเต็มสูบ

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ทีโอทีโล่งใส่เกียร์เดินหน้ามือถือ 3 จีเต็มสูบ

ผู้สื่อข่าวรายงาย วันนี้ (10 พ.ย.) ว่า ขณะนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที มีความชัดเจนและมั่น ใจที่จะเดินหน้าโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3 จี มูลค่า 20,000 ล้านบาทต่อไป หลังจากทราบมติ ครม.เศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ มติ ครม.เศรษฐกิจระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนโครงข่าย 3 จีของทีโอที ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจเห็นควรให้กระทรวงไอซีทีรอความชัดเจนทั้งในเรื่องข้อ กฎหมายและเงื่อนไขการประมูลใบ อนุญาต 3 จี ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่ชัดเจน ก่อนที่ทีโอทีจะเดินหน้าลงทุน ทั้งนี้ หากเงื่อนไขการประมูลของกทช. มีผลกระทบต่อโครงการลงทุน 3 จีของทีโอทีอย่างมีนัยสำคัญต่อผล ตอบแทนทางการเงิน และหากทีโอที มีความจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจที่แตกต่างจากเงื่อนไขเดิมที่ครม.เมื่อ   วันที่ 9 ก.ย. 2551 ทีโอที จะต้องนำเสนอ ครม.พิจารณาก่อนดำเนินการ

ด้าน นายวิเชียร นาคสีนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า หลังทราบมติครม.เศรษฐกิจอย่างเป็นทางการทีโอทียังคงเดินหน้าโครงการสร้าง โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3 จีต่อไป ซึ่งเป็นตามนโยบาย ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมว.ไอซีที เนื่องจากทีโอที ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจที่แตกต่างจากเงื่อนเดิม       ที่ครม.เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2551 ได้อนุมัติไว้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องชะลอโครงการตามมติครม.เศรษฐกิจ

สำหรับ เรื่องการเจรจากับคู่สัญญาสัมปทานที่มีการแก้ไขสัญญาสัมปทานกันหลายครั้ง ให้เป็นไปตามมาตรา       22 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน 2535)นั้น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ขณะนี้ทีโอทีกำลังดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย      ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้เวลา เพราะเป็นเรื่องผ่านมาหลายปีแล้ว ทำให้ต้องใช้เวลาในการเจรจาแก้ไข

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทีโอที ดำเนินการตามมาตรา 22 แต่เพราะองค์ประกอบที่มาจากหลายส่วนงาน ทำให้การดำเนินการไม่มีความคืบหน้า แต่เมื่อครม.เศรษฐกิจ ต้องการให้ดำเนินการให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็ว ทีโอที ก็จะเร่งทำเช่นกัน
Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0