หน้าหลัก | การเมือง | นายกฯมอบนโยบายพัฒนาระบบขรก.

นายกฯมอบนโยบายพัฒนาระบบขรก.

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
นายกฯมอบนโยบายพัฒนาระบบขรก.

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย 8 ข้อพัฒนาระบบราชการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ สู่ 1 ทศวรรษ พัฒนาระบบราชการ ที่หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 8 ข้อ โดยเน้นให้ข้าราชการมีการบริหารแบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาจัดลำดับบูรณาการแบบองค์รวม โดยมีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นให้โป่รงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง ให้นำเทคโนโลยีมารวมศูนย์เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวง การปรับลดบทบาทหน้าที่ข้าราชการให้เหมาะสม และการเน้นให้ข้าราชการทำงานแบบเชิงรุกเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเน้นการสร้างกำลังใจ และเน้นการเสริมกลไกในข้าราชการด้วยกันเอง

นอก จากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินสำรวจออกร้านของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งถ่ายรูปเปลี่ยนใบขับขี่รถยนต์เป็นระบบสมาร์ทการ์ด ที่บูธของกรมการขนส่งทางบกด้วย

Advertisement

Tagged as:

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0