หน้าหลัก | การเมือง | ชัยนัดประชุมร่วม2สภา ถกกรอบเงินกู้ จากต่างประเทศเพิ่ม

ชัยนัดประชุมร่วม2สภา ถกกรอบเงินกู้ จากต่างประเทศเพิ่ม

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
Pic_4429 ประธาน รัฐสภา มีคำสั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันที่ 12 พ.ค. เวลา10.00น. ที่รัฐสภา มีระเบียบวาระสำคัญที่ ครม. ต้องนำมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา วันนี้ (7 พ.ค.)ว่า นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือด่วนสุดที่ สผ 00142/ ร 24 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เนื่องด้วยนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันที่ 12 พ.ค. เวลา10.00น. ที่รัฐสภา มีระเบียบวาระสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องนำมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 โดยเสนอเข้ามา จำนวน 6 เรื่อง คือ 1.ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 15 2.ร่างพิธีสารฉบับที่ 3 เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3.กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศประจำ ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้แผนการก่อหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2552 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

สำหรับ 3 โครงการประมาณ 311.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 10,277.20 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง กำหนดวงเงินที่จะขอกู้เงินจากธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย ประมาณ 170.30 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯหรือเทียบเท่า 5,620 ล้านบาท (2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 ของกรมทางหลวงชนบท กำหนดวงเงินที่จะขอกู้เงินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประมาณ 80.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯหรือเทียบเท่า 2,657.20 ล้านบาท (3) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ของการ
Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

2.00