หน้าหลัก | ข่าวทั่วไทย | ข่าวในพระราชสำนัก | "ในหลวง" ทรงแนะครม.ยิ่งลักษณ์ โลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้วขอให้ประเทศไทยมีความเรียบร้อย

"ในหลวง" ทรงแนะครม.ยิ่งลักษณ์ โลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้วขอให้ประเทศไทยมีความเรียบร้อย

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ภาพ-สำนักพระราชวัง ภาพ-สำนักพระราชวัง

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวนรวม 36 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ ก่อนเข้ารับหน้าที่

 

ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีที่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่และที่มากล่าวคำ ปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ ประเทศชาตินี้จะต้องมีผู้ที่ปกครอง ผู้ที่ทำหน้าที่สูงสุดเพื่อให้ทุกส่วนของการงานของประเทศดำเนินไปด้วยดี ขอให้ท่านได้ทำตามที่ได้กล่าว เพื่อที่จะให้งานของประเทศดำเนินไปด้วยดี และทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าว การทำงานของประเทศสำคัญที่ผู้ใหญ่จะแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะให้งานต่างๆดำเนินไปด้วยดี

 

 

ขอให้ท่านทำงานตามที่กล่าวปฏิญาณและสามารถทำตามความตั้งใจ ถ้าท่านได้แล้วท่านต้องมีความพอใจที่ได้ปฏิบัติ เพื่อประเทศชาติและความสำเร็จของท่านในทุกวันที่ท่านทำงานเป็นผลสำเร็จที่ดี สำหรับประเทศและทุกคนในประเทศที่ต่างคนต่างพยายามที่จะให้มีความสำเร็จในทุก สาขา ขอให้ท่านได้สามารถปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความมีผลสำเร็จ ในส่วนตัวของท่านก็จะมีความพอใจถ้าทำได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการและทำให้บ้านเมืองมีความสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าประเทศไทยนั้นน่าจะมีได้

 

 

ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีความวุ่นวายอย่างยิ่ง เมืองไทยเมืองนี้มีความวุ่นวายน้อย การรักษาความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ได้ทำมาแต่ปางก่อนก็เชื่อมั่นว่าท่านมีความสำเร็จได้แล้ว ก็มีความพอใจก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองและทุกสาขาและทุกด้าน ขอให้ท่านมีความพอใจในงานการและมีความสำเร็จในงานการ ทำให้ประเทศชาติเป็นที่อยู่ที่สบายในโลก ในโลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้วขอให้ประเทศไทยมีความเรียบร้อย

 

 

ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการที่ได้ทำไว้ ท่านควรจะมีความพอใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการ และมีความพอใจในงานที่ตนทำอยู่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการและความพอใจในกิจการทุกอย่าง

Advertisement

Tagged as:

ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ยิ่งลักษณ์, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0