หน้าหลัก | ข่าวทั่วไทย | ข่าวในพระราชสำนัก | ในหลวง-ราชีนีพระราชสาส์นยินดีพระสันตะปาปาองค์ใหม่

ในหลวง-ราชีนีพระราชสาส์นยินดีพระสันตะปาปาองค์ใหม่

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ในหลวง-ราชีนีพระราชสาส์นยินดีพระสันตะปาปาองค์ใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีใจความดังนี้

ในโอกาสสำคัญยิ่ง ที่พระคุณเจ้าได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักร โรมันคาทอลิก ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงขอส่งความปรารถนาดี มาถวายพระพรให้พระคุณเจ้าประสบแด่ความสุข สิริสวัสดิ์ และความสำเร็จทุกประการ

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0