หน้าหลัก | ข่าวทั่วไทย | ข่าวในพระราชสำนัก | ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าฯกราบบังคมทูลโครงการแก้มลิง

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าฯกราบบังคมทูลโครงการแก้มลิง

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าฯกราบบังคมทูลโครงการแก้มลิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอำพล เสนาณรงค์ นายพลากร สุวรรณรัฐ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี และนายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับเรื่องโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วันที่ 7 พฤษภาคม

..
Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

5.00