การศึกษา

ทำไม เด็กไทยอ่อนวิทยาศาสตร์ แบบหลุดโลก

วันที่ 28 ก.พ.ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา สภาการศึกษา (สกศ.)โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556– 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 3 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาใน 17 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ... รายละเอียด

ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมใน 16 เขตการศึกษา ทั้ง ร.ร. และมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 ต.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมในสถานศึกษาทุกสังกัดของ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่เขตการศึกษา 16 เขตทั่วประเทศ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ให้เลื่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ใน 16 เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนจากกำหนดเดิมวันที่ 25 ต.ค.เป็นวันที่ 7 พ.ย. ... รายละเอียด

การศึกษาไทยตื่นตัวเปลี่ยนวันเปิดเทอม รับประชาคมอาเซียน 2015

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2554 เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะเริ่มภายในปีการศึกษา 2555 ด้วยการเลื่อนการเปิดภาคเรียนให้เป็นสากล จึงทำให้ต้องเปลี่ยนจากการเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน เป็นราวต้นเดือนกันยายนแทน เหมือนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศที่มีการเปลี่ยนตรงกันแล้ว ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่อาจจะเป็นอุปสรรคได้ หากการเปิด-ปิดภาคเรียนของไทยไม่ตรงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ... รายละเอียด

"สวนสุนันทา"เปิดหลักสูตรกายภาพบำบัด สปา ความงาม วิศวะคอมฯเป็นครั้งแรก

นาย ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สวนสุนันทา แถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ว่า เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ จำนวน 4,300 คน และภาคพิเศษ 600 คน โดยปีนี้เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะเพิ่มหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสปาและความงาม ส่วนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และศิลปะการแสดง จะเปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มรภ.สวนสุนันทา มีจุดเน้นว่าเด็กที่จบออกไปต้องมีทักษะด้านไอทีและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น อย่างน้อย 2 ภาษาเพื่อเตรียมผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมก้าวไปสู่สมาพันธ์อาเซียนในอีก 5 ปี จึงปรับหลักสูตรการเรียนการสอนมาเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยนับจากปี 2548 เป็นต้นมา มีการรื้อโครงการหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใหม่ โดยให้เด็กสามารถเรียนหลักสูตร 4 ปี 130 หน่วยกิต จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร 4 ปี ก็ปรับให้เด็กสามารถจบได้ภายใน 3 ปี ที่ผ่านมามีเด็กสามารถจบได้ภายใน 3 ปีและ3 ปีครึ่งกว่า 50% ... รายละเอียด

จำนวน: 4 | ที่แสดง: 1 - 4
Advertisement
  1. 'Iron Man' makes super-strong debut (5.00)

  2. Top of the chops: The Screening Room's top 10 kung fu films (5.00)

  3. Alone in the dark (5.00)

  4. ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าฯกราบบังคมทูลโครงการแก้มลิง (5.00)

  5. "วีระ"นัดแฉ"มาร์ค"ไม่ได้นั่งอยู่ในรถเบนซ์ที่มหาดไทย 10 พ.ค.นี้ (5.00)

เข้าสู่ระบบ