หน้าหลัก | ข่าวทั่วไทย | ‘ยิ่งลักษณ์’ตั้ง4ปลัดแก้น้ำท่วมกำชับมท.ช่วยจุดห่างไกล ดูแบบลพบุรีผิดพลาด

‘ยิ่งลักษณ์’ตั้ง4ปลัดแก้น้ำท่วมกำชับมท.ช่วยจุดห่างไกล ดูแบบลพบุรีผิดพลาด

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) จ.เชียงใหม่ จ.ลพบุรี และ จ.อยุธยา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอุทกภัย และการช่วยเหลือประชาชน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานตามหลัก “2P-2R” ให้กับ 4 ผู้รับผิดชอบหลักที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ Pแรก คือการป้องกันและการแจ้งเตือนภัย มีนายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก P2 คือการเตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้า มีนพ.ไพจิต วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ R1 การตอบสนองการแก้ปัญหา มีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ และ R2 การฟื้นฟู มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ที่รับผิดชอบ นำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน จ.ลพบุรีมาเป็นกรณีศึกษา เพราะขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยถือว่าสำคัญมาก หากมีการแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้อง และแก้ปัญหาเรื่องการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เป็นระบบ ปัญหาก็จะไม่รุนแรงขนาดนี้ และขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าไปทำงานร่วมกับกลไกในระดับท้องถิ่นด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่ ประชาชนที่เดือดร้อน จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ใช่ดูแลเฉพาะในเขตเมืองเท่านั้น แต่พื้นที่ห่างไกลต้องได้รับการดูแลด้วย และยังได้กำชับให้ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งรับผิดชอบขั้นตอนการพื้นฟู ไปเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังน้ำลด และต้องเตรียมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด

 

 ทั้งนี้อาจจะทำให้รูปแบบของการจัดงานรวมน้ำใจจากคนไทยที่จะจัดคาราวานไป ช่วยซ่อมสร้างบ้านให้กับประชาชน ตรงนี้ถือเป็นกำลังใจที่ต้องเร่งทำ นอกจากนี้ขอให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งงานไปยังจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้จัดกระบวนการทำงานและแบ่งความรับผิดชอบภายในจังหวัดตามหลัก 2 P -2 R ด้วย เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน มีการบูรณาการอย่างแท้จริง และรายงานผลโดยตรงมายัง ศอส.

Advertisement

Tagged as:

ยิ่งลักษณ์, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0