ทูตสหรัฐ

ทูตสหรัฐแถลงยินดียิ่งลักษณ์เป็นนายก

นางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแถลงผ่านเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเพื่อแสดงความยินดี กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายรกัฐมนตรี คนที่ 28 ของไทย ... รายละเอียด

จำนวน: 1 | ที่แสดง: 1 - 1

เข้าสู่ระบบ