หน้าหลัก | เศรษฐกิจ | ชง ครม.ผ่าตัดใหญ่รถไฟ

ชง ครม.ผ่าตัดใหญ่รถไฟ

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ชง ครม.ผ่าตัดใหญ่รถไฟ

รฟท. เตรียมเสนอแผน ให้ที่ประชุม ครม. จัดตั้ง 2 บริษัทลูก คือ บริษัทเดินรถ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รฟท.ถือหุ้น 100% ภายใน 30 วัน นับแต่ครม.อนุมัติหลักการ..

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวภายหลังการเข้าพบนายสุรชัย ธารสิทธิพงษ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของ รฟท. ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าแผนที่จะนำเสนอ ครม.ระบุว่าให้ รฟท.จัดตั้ง 2 บริษัทลูก คือบริษัทเดินรถและบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ รฟท.ถือหุ้น 100% ภายใน 30 วัน นับแต่ ครม.อนุมัติหลักการ และให้คณะกรรมการ รฟท.กำหนดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ เหมาะสม โดยแบ่งแยกภารกิจ สินทรัพย์ และหนี้สินระหว่าง รฟท.กับบริษัทลูกทั้งสองออกจากกัน

นอกจากนี้ ยังรวมถึงถ่ายโอนกิจการสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อให้สองบริษัทเริ่มดำเนินการ ได้ใน 180 วัน นับแต่ ครม.อนุมัติ ให้ภาครัฐรับภาระการลงทุนพื้นฐานในอนาคตของ รฟท.โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ พิจารณาเรื่องการรับ ภาระการลงทุน และให้ รฟท.เสนอกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนของ รฟท.งดรับ ตำแหน่งใหม่ ยกเว้นตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิพิเศษแต่ต้องไม่เกิน 5% ของจำนวนพนักงานที่มีอยู่

"รฟท.เห็นควรให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ทำ หน้าที่จัดหาเอกชนเพื่อพัฒนาและบริหารที่ดินของ รฟท.โดยบริษัทขอทำหน้าที่บริหารสัญญาเช่าเท่านั้น   ส่วนบริษัทเดินรถนั้นมีหน้าที่ให้บริการรถ โดยสารและสินค้า".
Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0